EQ - emotionell intelligens      
  Länkar:          
 

EQ

Reiki

ThetaHealing

The Secret

Human Potential hittar du kurser kring EQ-processer och personlig utveckling. Jag har gått hela programmet och är nu Certifierad EQ-terapeut.

Det har varit mycket spännande och helt enkelt livsomvälvande.

Anmäler du dig till kurser genom mig så får du rabatt! Kontakta mig.

 

 

 

Har du dålig självkänsla? Känner du att du inte når riktigt fram till dina livsmål? Är det något som hindrar dig, men du vet inte vad det är? Har du problem med ilska/ sorg/ rädsla som är oproportionerlig till situationen? Då kan du ha en emotionell blockering någonstans. Jag kan vägleda dig genom en EQ-process som frigör denna blockering och ger dig större frihet att leva ditt liv SOM DU VILL HA DET!

Att ha en emotionell intelligens innebär att ha en sund relation till sina egna känslor. Det betyder att jag som människa förstår att JAG har ansvaret för mina egna känslor. Även om något i en situation eller relation triggar mina känslor kan jag aldrig lägga ansvaret för dem på en annan människa.

När jag tar fullt ansvar för hela mitt känsloliv, känner känslorna när de kommer för att sedan släppa taget, kan känna igen och namnge varje känsla som kommer - då har jag en hög emotionell intelligens. Bonusen kring detta är att livet blir lättare! Jag är inget offer för omständigheterna, utan jag har helt och hållet ansvar för mitt eget liv. JAG är skaparen i mitt liv och jag följer MINA drömmar.

En EQ-process är en guidad djupgående meditation, där jag leder dig fram till det cellminne där blockeringen ligger för att därefter förlösa det. Vad är då ett cellminne? Jo, det fungerar så att när man upplever en traumatisk händelse och inte får möjlighet att uppleva känslan helt och fullt så lagrar cellen traumat i ett minne. Det innebär att cellreceptorerna stänger sig och inte längre kommunicerar med resten av kroppen. Om det då uppstår en obalans eller en blockering i kroppen så är det naturligt att den uppstår där cellen inte riktigt fungerar. När vi går in i cellen och befriar minnet så öppnar sig cellreceptorerna och cellen kan fungera normalt igen.

EQ-programmet bygger på Brandon Bays Resanprocesser.